page-b
  • Power strip

    Цахилгаан зурвас

    Энэ нь тоног төхөөрөмжийн эрчим хүчний хэрэглээг автоматаар таньж, идэвхтэй унтраалгатай залгуур юм. Үүнийг гэрийн телевизор, дээд түвшний хайрцаг, стерео хоорондын холболтын удирдлага, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын компьютер, принтерүүдийн холболтын хяналтанд өргөнөөр ашиглах боломжтой. Ингэснээр эрчим хүч хэмнэх, утааг бууруулах үр нөлөөг бий болгохын тулд.