page-b
  • management machine

    удирдлагын машин

    Энэ нь хөнгөн тэсвэртэй, суулгахад хялбар, галд тэсвэртэй металл бус бүрхүүлийг авдаг; эрчим хүчний тоолуур бүрийн бодит цагийн энерги, өдөр бүр тэг цэгийн хөлдсөн энергийн заалт, өдөр бүр тэг цэгийн хөлдсөн энергийн заагчийг цуглуулдаг; алсын болон орон нутгийн тохиргоо, асуулга тоолох програм.