page-b
  • DTU

    ДТУ

    SW-GPRS232-734 нь RS485-ээс GPRS хүртэлх хоёр талын тунгалаг дамжуулах функцийг гүйцэтгэдэг RS485 цахилгаан түгээх терминал GPRS DTU; GSM / GPRS сүлжээний хандалтыг дэмждэг; RS485 хэлхээний тусгаарлалт хамгаалалт, хүчтэй хөндлөнгийн эсрэг чадвар; 4 суваг Socket-ийг нэгэн зэрэг онлайнаар дэмждэг; TCP, UDP-ийг дэмждэг; SMS-ийн ил тод дамжуулалт, сүлжээний ил тод дамжуулалт, HTTPD, UDC болон бусад горимуудад дэмжлэг үзүүлэх; үндсэн гарын авлагын багц болон өргөтгөсөн зааварчилгааны багцыг дэмжих; 5-36V өргөн хүчдэл, DC ба терминалын цахилгаан хангамжийн сонголтыг дэмжинэ.