page-b
  • concentrator

    баяжуулах үйлдвэр

    DJGZ23-SW10 баяжуулах үйлдвэр нь Senwei-ийн боловсруулсан хамгийн сүүлийн үеийн ухаалаг бүтээгдэхүүн юм. Энэ нь орчин үеийн хөдөлгөөнт холбооны технологи, компьютерийн технологи, цахилгаан хэмжих технологийг хослуулсан болно. Алсын зайнаас өгөгдөл дамжуулах, AD AD-ийн хурдан дээж авах замаар мэдээлэл цуглуулах, төв процессороор дамжуулан өгөгдөл боловсруулах, өгөгдөл бүртгэх, хадгалах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн тулд GPRS (CDMA эсвэл утастай сүлжээ) болон хяналтын мастер станцыг ажиллуулна.